Omrons prinsipper

10. mai 2006 fastla Omron-gruppen sine nye bedriftsprinsipper – Omron-prinsippene.

Arbeide for samfunnets beste

"Å arbeide til nytte for samfunnet", læresetningen til Omron-grunnlegger Kazuma Tateisi, utgjør kjerneverdien som ligger bak Omron-gruppens bedriftsaktiviteter. Vår grunnlegger mente at det virkelige formålet med et selskaps eksistens er å tjene samfunnet, og at selskapet bare bør oppnå fortjeneste og bærekraftig vekst når det er til nytte for samfunnet. Les mer

Ledelsesprinsipper

Disse konseptene har tjent som rammeverket for Omron-gruppens selskapsstrategier, prioriteter og aktiviteter helt siden selskapets begynnelse. Les mer

Ledelsesforpliktelser

Omron-gruppen streber etter å opprettholde integritet, rettskaffenhet og åpenhet i vår virksomhet og ledelsespraksiser. Vi ønsker å utvikle gjensidig tillit mellom selskapet og aksjeeierne gjennom oppriktig dialog. Det følgende er Omron-gruppens forpliktelser i våre ledelsespraksiser. Les mer

Retningslinjer for handling

For å etterleve vår kjerneverdi, å arbeide til nytte for samfunnet, streber hver eneste medarbeider i alle organisasjonene som utgjør Omron-gruppen, etter å forbedre kvaliteten på de daglige aktivitetene, samtidig som de etterjager selvutvikling og fremragende forretningsresultater. Ler mer