Funksjoner

Registrering av svikt i varmeelementer uavhengig av varmeelementenes kapasitet

Registrerer nøyaktig svikt i ett eller flere varmeelementer i en støpe- eller pakkemaskin og gir et alarmsignal. Finner ett element med svikt selv blant mange varmeeelementer.

  • Fungerer med varmeelementer med liten til stor kapasitet
  • Funksjon for kompensasjon av spenningsvariasjoner eliminerer falske alarmer
  • Alle K2CU-F-modeller med stor kapasitet fungerer både med enfasede og trefasede varmeelementer