Guide for industriell automasjon

Velkommen til Omrons verden av avansert industriell automasjon. Guiden for industriell automasjon er et viktig verktøy for å velge topputstyr til ditt automasjonssystem.

Den understreker vår kjernekompetanse i sensorer, kontroll- og tavlekomponenter, vision og motion. Du er velkommen til å utforske vår digitale versjon av Industrial Automation Guide.

Her kan du også laste ned hele katalogen eller det kapittelet du trenger.