Kontrollløsninger forbedrer produksjonskvaliteten | OMRON, Norge

Login

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Register

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for your interest

You now have access to Kontrollløsninger forbedrer produksjonskvaliteten

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Kontrollløsninger forbedrer produksjonskvaliteten

Omdømmet ditt som produsent er viktig, men kan bli negativt påvirket på mange måter.

Med smarte automasjonsvalg kan vi hjelpe til med å redusere risikoen for at omdømmet ditt blir skadet fordi du sender et feilprodusert produkt ut på markedet.

Visionsystemer

Visionsystemene våre er mye brukt innen næringsmiddelindustrien og kan overvåke de fleste aspekter av produksjonen, noe som gir produsentene muligheten til å håndtere og løse et problem før kostbar feilproduksjon skjer. Disse avanserte systemene leser og kontrollerer koder i alle formater i hele produksjonsprosessen. Få trygghet i hele produksjonsprocessen, fra råmaterialer og primær- og sekundærpakking til tertiærpakking.

Kontrolløsninger

omag 420 x 300 sol

Følg med på utløpsdatoen

En moderne emballeringsmaskin som er kompakt og full av nyskapende funksjoner, og har lett tilgjengelige deler. Les om funksjonene til den nye serien med emballeringsmaskiner som er designet av Omag i samarbeid med Omron til produksjonen av Dompés legemiddel Okitask.

Read more
Serialization realized for pharma producers, re-packers and CMO's

Farmasøytisk kontraktsprodusent

Hvordan kunne en kontraktsprodusent levere 1 000 000 serialiserte pakker til flere farmasøytiske kunder med forskjellige standarder og prosedyrer … i et nettverk med flere produksjonsanlegg, kontraktsprodusenter, ompakkere og andre tjenesteleverandører – og alt i henhold til aktuelle EU-forskrifter om registrering av alle unike koder sentralt?

Read more

Teknologi

Hvorfor Omron?

Smarte fabrikker med effektive og fullstendig tilkoblede forsyningskjeder er avgjørende for å oppnå nyskaping innen produksjonen, og samtidig åpner det opp for nye muligheter i markedet og gjør at du lettere kan respondere på kundetrender. Hele porteføljen vår er bygget på og kan tilpasses til ditt voksende produksjonsmiljø.

Integrert, intelligent og interaktiv

Løsningene våre er utviklet under Omrons enhetlige konsept – de tre i-ene innen automasjon – integrert, intelligent og interaktiv.

  1. Den integrerte fabrikken – integrerer maskinautomasjon og IT-systemer sømløst for å generere, innhente og utveksle relevant informasjon 
  2. Den smarte fabrikken – benytter intelligente dataanalyser og evalueringsevner til å realisere planlagt vedlikehold og prosessforbedringer og til å redusere ressurser, energi og avfall
  3. Den samarbeidsbaserte fabrikken – forbedrer samspillet mellom mennesker og maskiner ytterligere ved å kombinere de intuitive, fleksible, kunnskapsrike og tilpasningsdyktige evnene til mennesker med repeterbarheten, nøyaktigheten, styrken, farten, autonomien og tilkoblingsmulighetene til maskiner

Systemintegratornettverk

Omron har et sterkt systemintegratornettverk for å utvikle en rekke løsninger, redusere kostnader, gjøre prosesser mer effektive og øke produktiviteten innenfor ethvert område i det aktuelle næringsmiddelprosjektet. Innenfor nettverket vårt kan vi sette deg i kontakt med systemintegratorpartnere med relevant erfaring på området og gi deg en lokal tilstedeværelse på markedet ditt.