Autonome matroboter henger med i tiden | OMRON, Norge

Login

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Register

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for your interest

You now have access to Autonome matroboter henger med i tiden

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Autonome matroboter henger med i tiden

Bruno Adam, direktør for mobile prosjekter i Europa, forklarer hvordan smarte mobile roboter tilpasses for å brukes i næringsmiddelsfabrikker i fremtiden

Produsenter i næringsmiddelsektoren blir bedt om å levere et stadig mer variert tilbud, som ikke kan redusere produktiviteten. Denne etterspørselen har ført til dramatiske økninger i både mengden tester og omfanget deres. Én mulig løsning på disse utfordringene kan ligge i en ny generasjon av mobile roboter: selvstyrte intelligente kjøretøyer (AIV-er – Autonomous Intelligent Vehicles).