Hvor effektive er maskinene dine?

Overall Equipment Effectiveness (OEE) er et veldig enkelt verktøy for å måle effektiviteten til dine maskiner.

OEE har tre separate, målbare fokusområder: Tilgjengelighet, ytelse og kvalitet.

Tilgjengelighet = Driftstid/ planlagt produksjonstid
Ytelse = (Ideell syklustid x totale deler)/ driftstid
Kvalitet = Gode deler / Totalt antall deler

OEE = Tilgjengelighet x ytelse x kvalitet

Ved hver av disse kan det settes mål for forbedring. OEE tillater deg å lage spesifikke analyser for å finne årsaken til eventuelle problemer i produksjonen. Dette vil hjelpe deg å enkelt visualisere din maskinstatus i sanntid.

Implementere OEE

Implementering av et OEE system gir umiddelbart finansielle fordeler for produksjonen som for eksempel å redusere nedetid, reparasjon og kvalitetskostnader. OEE hjelper industrien å produsere mer med eksisterende utstyr og fasiliteter.

Omron Industrial Automation har flere ulike teknologier og innovasjoner som signifikant kan forbedre Overall Equipment Effectiveness (OEE) på din maskin. For mer informasjon vennligst kontakt din lokale representant.

Jeg ønsker å forbedre vår OEE, ta kontakt med meg
safety_solution_420x300.jpg

Sikkerhetsløsninger – for robust maskineri som håndterer materiell

Hvert år blir det produsert flere og flere forbrukervarer, og robust maskineri som håndterer materiell, som palleterere, hjelper til med å avlaste arbeidere i produksjonen fra gjentagende tungt manuelt arbeid. Det er viktig å beskytte disse arbeiderne. Ikke bare hjelper våre sikkerhetsløsninger deg med å overholde alle sikkerhetsstandarder, de forbedrer også den totale utstyrseffektiviteten (OEE).

les mer