Sporbarhet gjennom serialisering - fleksible emballeringsløsninger | OMRON, Norge

Login

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Register

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for your interest

You now have access to Sporbarhet gjennom serialisering - fleksible emballeringsløsninger

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Sporbarhet gjennom serialisering

Evnen til å spore de enkelte produkter gjennom leverandørkjeden blir stadig viktigere i kampen mot forfalskede produkter og for å kunne øke forbrukernes sikkerhet.

Muligheten til å spore individuelle produkter gjennom leverandørkjeden blir stadig viktigere for å bekjempe forfalskede produkter og øke forbrukernes sikkerhet. Dette gjelder for legemiddel-, kosmetikk-, tobakk- og næringsmiddelindustrien.

Mens tradisjonell sporing på parti- og batchnivå skaper en risiko for administrasjonen av leverandørkjeden, gjør serialisering det mulig å spore hvert element for seg. Dette betyr at hvert enkelt element kan spores fra produksjon til distribusjon og detaljhandel og helt frem til sluttbrukeren. En av de mange fordelene er at dette sikrer at hvert enkelt element er autentisk, og forsikrer at de har blitt distribuert via lovlige kanaler.

Det er to utfordringer forbundet med å oppnå en omfattende sporbarhet gjennom en serialiseringsløsning:

  1. Administrasjon av data internt , med partnere i leverandørkjeden og med forbrukerorienterte servere
  2. Endring av maskinvare og prosesser i forbindelse med produksjonen .

For å møte disse utfordringene har to viktige filosofier oppstått for å håndtere den nye dataadministrasjonen og kravene som stilles til produksjonsprosessen – ettsystems punkt-til-punkt -løsningen (lukket enkeltleverandør) fleksibelt "lag" -løsningen. Ved å separere datahåndtering fra produksjonen gir løsningen med fleksibelt lag flere fordeler.

Det grunnleggende: Det du trenger å vite om sporbarhet

pharmaboxes 420x300 v2 sol

Menneskelig- og maskinlesbare 1D- og 2D-koder

Endringer i juridiske krav og økt etterspørsel fra forbrukere og produsenter etter mer informasjon på individuelt produktnivå, gjør at etterspørsel etter sporingsløsninger i produksjons- og emballeringslinjer innen den farmasøytiske bransjen, bransjen for medisinsk utstyr, tobakksbransjen, kosmetikkbransjen og næringsmiddelindustrien, øker.

Read more
eu image5 producttraceability 288x120 sol

Fleksibelt lag-løsning

Ettsystems punkt-til-punkt-løsningen (lukket enkeltleverandørløsning) for serialisering fungerer som systemer som er klare til bruk, og som oppfyller alle krav fra trykk, kontroll, datahåndtering til utveksling med leverandørkjeden og offentlige servere.

Read more
eu keyvisual packaging 420x240 sol

Dagens situasjon i legemiddelindustrien.

Med målet om å bekjempe det enorme markedet med forfalskede produkter har flere initiativer og lovgivende tiltak blitt introdusert eller er i ferd med å bli implementert i hele verden, særlig i legemiddelindustrien.

Read more

Rapporter

eu qrcode 420x240 sol

Kontrollsystemer for produktsporbarhet

Finn ut hvordan kontrollsystemer med farmasøytiske programpakker kan integrere serialiserte koder i ERP-systemer. Og hvordan alle andre kontrolloppgaver kan konfigureres i ett system som er tilgjengelig via ett grensesnitt.

Read more

Kundereferanser

Serialization realized for pharma producers, re-packers and CMO's

Farmasøytisk kontraktsprodusent

Hvordan kunne en kontraktsprodusent levere 1 000 000 serialiserte pakker til flere farmasøytiske kunder med forskjellige standarder og prosedyrer … i et nettverk med flere produksjonsanlegg, kontraktsprodusenter, ompakkere og andre tjenesteleverandører – og alt i henhold til aktuelle EU-forskrifter om registrering av alle unike koder sentralt?

Read more

Trenger du hjelp?

eu automationlayer serialisation 420x240 sol

Implementere serialisering i din produksjon

Er du usikker på det neste steget når det gjelder å implementere serialisering? Kontakt oss når som helst i prosessen med serialiseringsimplementeringen - fra konseptundersøkelser og pilotprosjekter til implementering av stasjoner i produksjonen, integrering av nye maskiner og forbedrings- og oppgraderingssykluser.

Read more