Automasjonsløsninger for emballeringsmaskiner | OMRON, Norge

Login

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Register

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for your interest

You now have access to Automasjonsløsninger for emballeringsmaskiner

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Automasjonsløsninger for emballeringsmaskiner

Når man har levert automasjonsløsninger til produsenter av emballeringsmaskiner i over 20 år, opparbeider man seg en stor portefølje av ulike løsninger. Og det er nettopp det vi har gjort.

Ettersom vi samarbeider tett med kundene våre, gir disse avanserte automasjonsløsningene ikke bare hastighet, fleksibilitet og fremfor alt pålitelighet til emballeringsprosessen – de er også overraskende enkle å implementere. Ta en titt på noen av løsningene våre nedenfor.

hffs-mcs-08 420x300 sol

Horisontal form, fylling og forsegling

I en HFFS-maskin vikles et fleksibelt nett / en fleksibel folie ut og pakkene blir formet og deretter forseglet på to sider, eventuelt i bunnen også. Etter at produktet har blitt fylt opp i vertikal posisjon, blir den øverste siden forseglet og deretter lukket. Før den siste forseglingen blir gjort, kan det settes på en tut. Dette skjer med det fleksible emballeringsmaterialet som beveger seg horisontalt, mens emballeringsretningen fremdeles er vertikal. Bildet nedenfor viser en kameradrevet maskin. Maskiner med en konstant drift finnes også, og for disse er delene 4 til 6 ofte i et karuselloppsett.

Read more
mcs palletiser 420x300px sol

Palleteringsmaskin med kranrobot

Palleteringsmaskiner med kranrobot er lineære, kartesiansk (XYZ) koordinerte roboter som brukes til utvelgelse og plassering. Aksene beveger seg lineært i forhold til hverandre i stedet for å rotere, slik robotarmer gjør. De kan dekke store arbeidsområder med stor plasseringsnøyaktighet.

Read more
cardboard sleeve cartoner machine image 420x300 sol

Hylsekartoneringsmaskin

En kartong blir hentet fra magasinet ved hjelp av en rotasjonsmater for deretter å transporteres via ett transportbånd til mottaksposisjonen for plukk-og-plasser-systemet. Produktgruppene plukkes opp av to uavhengige roboter og plasseres deretter i kartongene.

Read more
13 robotic infeed machine image 420x300 sol

Visionguidet robotisk innlastingscelle eller sortimentpakker

Maskinen består av en robot montert på en ramme som overlapper to transportbånd som kjører parallelt. Ett transportbånd er for produktene og det andre er for kartongene. Roboten plukker opp produktene på transportbåndet og plasser dem i kartongene. Plasseringen til produktene som er i bevegelse, beregnes av visionssystemet med bilder fra et stasjonært kamera. I mellomtiden brukes en sensor for å finne posisjonen til kartongene. Det er den nøyaktige sporingen av begge transportbåndene som gjør at roboten kan plukke opp og plassere produkter fra ett transportbånd til et annet.

Read more
shrink sleever machine image 420x300 sol

Rask lineær krympehylseenhet

Etiketter for krympehylser påføres fra en rull i form at et sammenhengende nett. Flasker uten etiketter transporteres via et innmatingsbånd og blir deretter dosert via en roterende mateskrue. Når flaskene beveger seg forbi en trigger, blir etikettene i nettet åpnet og formet til et rør av en spindel, innmatet og delt opp i riktig størrelse med en påtrykt grafikk og påført flasken som deretter blir transportert inn i en damptunnel.

Read more
01 pmi tray sealer machine 420x300 sol

Forsegler med indekserende stangdriftsystem

Tomme former fylles med en formdenester på innmatingsbåndet og transporteres videre til forseglingsstasjonen. Forseglingsoperasjonen innebærer å sveise en termoplastisk film fast til kantene på formene, og operasjonen utføres i et vakuum eller i omgivelser med en nøytral gass. Før forseglingen begynner, rulles en ny film ut og plasseres over formene. Deretter sveises den fast til kanten på formene og rulles tilbake igjen på en rull.

Read more
thermo form fill seal numbered400x300 sol

Termoform for fylling og forsegling

En termoformmaskin for fylling og forsegling (TFFS) er en maskin der en flate av termoformbart materiale varmes opp og formes med trykk/vakuum. Etter at formen er fylt opp, blir den forseglet med en toppfilm og til slutt delt opp i individuelle pakker. Maskinene kan produsere i en eller flere baner med pakker og kan sørge for at utstyret håndterer gass før pakkene forsegles.

Read more
tray sealing inline transport machine sol

Brettforsegler med griperarmtransport

Brettforseglere påfører en film over et brett. En integrert del av maskinen – ofte en denester – brukes til å ta stablene med tomme brett fra hverandre. Når brettene er fylt med produkter, blir de forseglet ved påføring av filmen. Til slutt blir det forseglede brettet flyttet videre til neste trinn, vanligvis sekundærpakking.

Read more