Hylsekartoneringsmaskin | OMRON, Norge

Login

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Register

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for your interest

You now have access to Hylsekartoneringsmaskin

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Hylsekartoneringsmaskin

En kartong blir hentet fra magasinet ved hjelp av en rotasjonsmater for deretter å transporteres via ett transportbånd til mottaksposisjonen for plukk-og-plasser-systemet. Produktgruppene plukkes opp av to uavhengige roboter og plasseres deretter i kartongene.

Hovedfunksjonsgrupper i maskinen

Den fulle kartongen transporteres deretter ved hjelp av pressbelter til en viker der to belter med tapper på sidene sørger for at kartongen posisjoneres presist for påføring av lim og bretting av toppklaffene og låseklaffene. Resultatet er at produktgruppen blir trygt pakket i en kartonghylse med holdeklaffer som hindrer den i å skli ut av kartongen.

  1. Rotasjonsplasserer
  2. Robotmatemodul: Et vision-styrt robotsystem som skånsomt overfører og stabler produktgruppen på en flat kartong.
  3. Indekserende belter med tapper: To skyvetapper tar tak bak på kartongen og fører hylsen opp til folder stasjon
  4. Overliggende pressbelter: To overliggende pressbelter griper tak i produktgruppen og foretar sidebrettingen.
  5. Indekserende belter med tapper på sidene: To tapper tar tak på siden bak på kartongen og fører hylsen gjennom for liming og lukking av klaffene.
  6. Lukker for toppaneler: Toppanelene brettes ved hjelp av to klaffvikeplater. Hver av platene er montert på en beltedrevet lineær akse.
  7. Limdispenser: Når kartongene føres frem av beltene med tapper på siden, gir grensebrytere signal om aktivering og deaktivering av limpistolene på nøyaktige posisjoner i syklusen.
  8. Overliggende kvadratiseringssystem: Kartongene fanges mellom skyveren og holdetappene. Ved hjelp av en 3-punktsoperasjon retter de tre beltene inn klaffene og danner en perfekt kvadratisk form.
  9. Perforeringsstasjon: Et rotasjonssystem trykker på kartongens sidevegg for å brette inn låseklaffene.

Ditt automasjonsbehov – vår komplette løsning

Vi automatiserer maskiner! Vi leverer alt av automasjonsprodukter til robotiserte kartoneringsmaskiner, inklusiv vision-, robot-, logikk- og motion-kontrollere eller hybridkontrollere.

Vi kan også levere alle typer motorer, drivere, delta- og scara-roboter, posisjonssensorer, sikkerhetsutstyr og andre panelkomponenter. Alt er enkelt å integrere og har det berømte Omron-merket, som står for kvalitet og pålitelighet.

Sømløs integrering av roboter

Integreringen av robotkinematikken i maskinens hovedkontroller er en avgjørende differensieringfaktor for OEM-er som er ute etter å optimalisere lønnsomheten og ytelsen til sine maskiner. Med kinematiske algoritmer, bevegelseskommandoer og logikk innebygd i én kontroller kan de robotiserte kartoneringsmaskinene utformes og styres som ett sømløst system i stedet for som en kjede av uavhengige moduler. Maskinen styres helt og holdent ved hjelp av Sysmac NJ-kontrollerens program. Robotene blir dermed synkronisert med resten av pakkemaskinen, noe som forbedrer maskinkoordineringen betraktelig.

Elektronisk linjeakslingkontroll

Med Sysmac NJ-kontroller og G5-servodrivere som kommuniserer over EtherCAT, synkroniseres servomotorene elektronisk når det gjelder hastighet, posisjon og timing, og resultatet er en ideell elektronisk linjeaksling. Dermed trengs ikke lenger komplekse mekaniske koblinger for å synkronisere maskinens ulike operasjoner. Alle aksene gjøres om til slaver av en virtuell hovedakse. Synkroniseringsforholdet kan enkelt endres, og akser kan kobles til eller fra underveis. Med en elektronisk linjeakslingkontroll forenkles maskinsekvensialiseringen betraktelig.

Formatbytte med ett trykk

Automatiserte formatbytter betyr dramatisk forbedring av effektiviteten og reduksjon av driftsfeil. Sysmac NJ-kontrolleren har oppskriftsstøtte for enkle formatbytter: Oppskrifter kan lagres på kontrolleren og lastes inn via HMI. Alle utvekslingsforhold, kaminnstillinger og bevegelsesprofiler kan endres elektronisk – praktisk talt med ett trykk, noe som gjør at produkt- og formatbytter nå ikke er annet enn programvarekommandoer.

Flere automasjonsløsninger