Rask lineær krympehylseenhet | OMRON, Norge

Login

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Register

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for your interest

You now have access to Rask lineær krympehylseenhet

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Rask lineær krympehylseenhet

Maskinbeskrivelse

Etiketter for krympehylser påføres fra en rull i form at et sammenhengende nett. Flasker uten etiketter transporteres via et innmatingsbånd og blir deretter dosert via en roterende mateskrue. Når flaskene beveger seg forbi en trigger, blir etikettene i nettet åpnet og formet til et rør av en spindel, innmatet og delt opp i riktig størrelse med en påtrykt grafikk og påført flasken som deretter blir transportert inn i en damptunnel.

Etikettpåfører og krympeovn

Høyhastighets etikettpåsetteren kontrollerer periodisk filmen for presis registrering med en påført grafikk mellom de to etterfølgende kutteoperasjonene. Damptunnelen utvikler den nødvendige varmen for å krympe hylsene, noe som gjør at de festes perfekt på flaskene.

Hovedfunksjonsgrupper i maskinen

  1. Registreringsmerke
  2. Flytende spindel
  3. Avanserte hjul for film: To griperuller rulles på skruspindelen. Filmen blir drevet ved å bli innført mellom rullene og skruspindelen.
  4. Kuttenhet: Kutteren består av to ringer som roteres. Med forskjellige hastigheter svinger knivene mellom en tilbaketrukket posisjon og kutteposisjon.
  5. Ejektorhjul: Dispensermekanismen plasserer kuttesegmentet til nettet over beholderen.
  6. Utløsercelle: Utløsningen er et resultat av artikkelen som beveger seg forbi cellen.
  7. Sentral motor og enkoderakse
  8. Nedtrekksruller
  9. Varmekrympeovn

Ditt automasjonsbehov – vår komplette løsning

Vi kan levere alle automasjonsprodukter til maskiner for etikettpåføring, inkludert den logiske kontrolleren og motion- eller hybridkontrolleren.

Vi kan også levere alle typer motorer, drivere, posisjonssensorer, sikkerhetsutstyr, temperatursensorer og andre panelkomponenter. Alle er enkle å integrere og har det berømte Omron-merket, som står for kvalitet og pålitelighet.

Rask registreringskontroll for å posisjonere og plassere etiketten ved enhver driftshastighet

Registreringsmerket som skrives ut på etiketten, brukes til å kontrollere innmatingen og kompensere for eventuelle glidnings- eller posisjoneringsfeil. Registreringskontrollen fungerer ved å måle eventuelle feil på gjeldende bevegelse og innføre en rettelse på neste. NJ-kontrolleren registrerer etikettsregistreringen og synkroniserer etikettinnmatingen med hovedenkoderakse for å plassere etiketten på artikkelen i riktig øyeblikk.

Forhåndsprogrammerte kameraprofiler for rask endring

Manuelt opprettede kameraprofiler kan involvere avanserte beregninger og en dyp forståelse av bevegelseskontroll. Sysmac Studios verktøy for opprettelse av kameraprofiler gir deg et brukervennlig verktøy når det gjelder å designe elektroniske kameraprofiler. Disse profilene kan forhåndsprogrammeres og lagres i minnekortet til kontrolleren. Når en annen kameraprofil trengs under maskinbruken, kan en endringsinstruksjon utføres i brukerprogrammet via HMI. Dette reduserer produktendringer til bare programvarekommandoer.

Avansert kameraprofil for vibreringsfri bruk og høyere rater for gjennomgang

NJ-kontrolleren med EtherCAT synkroniserer alle maskinbevegelser i henhold til posisjonen til hovedenkoderen. NJ-kontrolleren genererer et par bjelleformede hastighetsprofiler som kontrollerer akselerasjon og deselerasjon av hjul som fører filmen og utløserhjul som en funksjon av vinkelen på rotasjonen til hovedenkoderen.

Synkroniseringen av hastighet på filmen og hylseutløseren, garanterer at vibrasjonen uteblir ved alle driftshastigheter. Under bruk kan hastigheten endres via NS-skjermen uten å stoppe maskinen og uten å gå glipp av plasseringen av etiketten på flasken.

Relatert til denne løsningen

Flere automasjonsløsninger