Palleteringsmaskin med kranrobot | OMRON, Norge

Login

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Register

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for your interest

You now have access to Palleteringsmaskin med kranrobot

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Palleteringsmaskin med kranrobot

Palleteringsmaskiner med kranrobot er lineære, kartesiansk (XYZ) koordinerte roboter som brukes til utvelgelse og plassering. Aksene beveger seg lineært i forhold til hverandre i stedet for å rotere, slik robotarmer gjør. De kan dekke store arbeidsområder med stor plasseringsnøyaktighet.

Hovedfunksjonsgrupper i maskinen

Portalkonstruksjonen gjør dem stive, samtidig som de krever mindre gulvplass enn en robotarm. Takket være utskiftbare gripere kan denne typen robot håndtere mange ulike lasttyper.

  1. Innmating av produkt: Objekter som kan stables, f.eks. pappesker.
  2. X-Y-bevegelsessystem: Transporterer objektet til palleposisjonen.
  3. Z-bevegelsessystem: Flytter objektet opp og ned.
  4. Utvelgelse med rotering: Griper og roterer objektet.
  5. Utmating av paller: Fullstablede paller kommer ut.

Ditt automasjonsbehov – vår komplette løsning

Vi automatiserer maskiner. Vi leverer alle automasjonsprodukter til palleteringsmaskiner, inkludert den logiske kontrolleren og motion- eller hybridkontrolleren.

I tillegg kan vi også levere alle typer motorer, drifter, posisjonssensorer, sikkerhetsutstyr og andre panelkomponenter.

Grafisk veiviserbasert betjeningsgrensesnitt

Med fleksible betjeningsteam på rotasjon må man investere i maskinopplæring. Dette opplæringsbehovet blir så å si eliminert med en grafisk veiviser og instruksjonsvideo, samtidig som stablemønstrene blir mer fleksible. Alt takket være Omrons NA-operatørpanel.

Servodrift med åpen parameterstruktur

Servodrift og motor selges som et sett. Omrons G5-LM-servodrift har en åpen parameterstruktur som kan drive alle servomotorer. Ikke bare lineære, men også motorer til spesielle bruksområder, som direktedrevne servoer.

Funksjonsblokker for bevegelse

CXYZ-roboter finnes i en rekke mekaniske konfigurasjoner. På en H-bot-kranrobot er XYmotorene festet på den statiske rammen, slik at bevegelsesarmen blir lettere. Omron sparer deg for ingeniørtid, siden H-bot-bevegelsesfunksjonen allerede er programmert.

Flere automasjonsløsninger