Visionguidet robotisk innlastingscelle eller sortimentpakker | OMRON, Norge

Login

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Register

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for your interest

You now have access to Visionguidet robotisk innlastingscelle eller sortimentpakker

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Visionguidet robotisk innlastingscelle eller sortimentpakker

Maskinbeskrivelse

Maskinen består av en robot montert på en ramme som overlapper to transportbånd som kjører parallelt. Ett transportbånd er for produktene og det andre er for kartongene. Roboten plukker opp produktene på transportbåndet og plasser dem i kartongene. Plasseringen til produktene som er i bevegelse, beregnes av visionssystemet med bilder fra et stasjonært kamera. I mellomtiden brukes en sensor for å finne posisjonen til kartongene. Det er den nøyaktige sporingen av begge transportbåndene som gjør at roboten kan plukke opp og plassere produkter fra ett transportbånd til et annet.

Robotisk kontrollsystem

Robotiske systemer kan brukes effektivt enten som en primær innmatingsmodul, en sekundær løsning eller en løsning med endeinnlasting. Med integreringen av objektsbibliotekene i den robotiske programvaren til IEC-kontrollere har roboter blitt enklere å benytte og vedlikeholde, noe som gjør at de brukes oftere.

Hovedfunksjonsgrupper i maskinen

  1. Transportbånd til produktinnmating: Et servokontrollert transportbånd transporterer produkter som er tilfeldig plassert på båndet.
  2. Produktregistrering: Et visionkamera og en enkoder registrerer posisjonene til produktene og lagrer dynamisk verdiene i en FIFO-databuffer før de blir sendt til roboten.
  3. Transportbånd for kartonginnmating: To servokontrollerte kjeder med indekseringshåndtak som plasseres på frem- og baksiden av kartongen.
  4. Kartongregistrering: En enkoder og en registreringscelle registrerer posisjonen til tomme spor i kartongen og lagrer dynamisk verdiene i en FIFO-databuffer før de blir sendt til roboten.
  5. Robotisert overføringssystem: Delta 3 roboten plukker opp produkter som er i bevegelse og plasserer dem i beholdere.

Ditt automasjonsbehov – vår komplette løsning

Vi kan levere alle automasjonsproduktene for robotiske innmatingsmoduler, inkludert den logiske kontrolleren, visionkontrolleren og motion- eller hybridkontrolleren.

Vi kan også levere alle typer motorer, drivere, posisjonssensorer, sikkerhetsutstyr, temperatursensorer og andre panelkomponenter. Alle er enkle å integrere og har det kjente Omron-merket, som står for kvalitet og pålitelighet.

Rask registrering og pålitelig inspeksjon

Ved å bruke FQ-M-visionsystemet over EtherCAT kan du spore produktposisjonen til et transportbånd, registrere posisjonsvinkelen som er tilknyttet transportbåndretningen og sortere produktet etter mønster, farge eller overflate.

Omrons visionsystemer støtter det meste av den raske, tilfeldige produktidentifikasjonen og -lokaliseringen som kreves i mange utvelgelses- og plasseringsoppgaver.

Endring av automatisk format

Med en innebygd algoritme for kinematikk, motion-kommando og logisk instruksjon kan endringer i sin helhet oppnås i programmet til NJ-kontrolleren.

Ved å kommunisere over EtherNet/IP med Omron FQ-M-visionsystemet blir innstillingene for hvert produkt og stablingskonfigurasjon lagret i minnet til NJ-kontrollere, slik at brukere kan innhente de riktige innstillingene under endringer.

Robotisk kontroller som kan brukes selv med IEC-kompatibelt automasjonskontrollsystem

Med Sysmac-plattformen leverer Omron et komplett robotisk IEC-kompatibelt utviklingssett som gjør at du kan programmere Delta 3 roboten like enkelt som ethvert servokontrollert system. Med Sysmac studio kan du aktivere kinematikkoverføringen med en enkelt instruksjon og deretter bruke et kjent sett med motion-instruksjoner for å programmere Delta 3 roboten.

Ved bare å programmere motion-banen til verktøysenterpunktet (TCP) i et kartesiansk koordineringssystem overfører NJ-kontrolleren alle punktene (x, y, z) fra banen til tre vinkelposisjoner (θ1,θ2,θ3). Under hver tidssyklus blir deretter vinkelposisjonene videresendt som angitte punkter til servodriverne som kontrollerer motoren til hver arm.

Flere automasjonsløsninger