Forsegler med indekserende stangdriftsystem | OMRON, Norge

Login

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Register

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for your interest

You now have access to Forsegler med indekserende stangdriftsystem

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Forsegler med indekserende stangdriftsystem

Maskinbeskrivelse

Tomme former fylles med en formdenester på innmatingsbåndet og transporteres videre til forseglingsstasjonen. Forseglingsoperasjonen innebærer å sveise en termoplastisk film fast til kantene på formene, og operasjonen utføres i et vakuum eller i omgivelser med en nøytral gass. Før forseglingen begynner, rulles en ny film ut og plasseres over formene. Deretter sveises den fast til kanten på formene og rulles tilbake igjen på en rull.

Transportbånd med skyvestenger

Formene går gjennom hele maskinen ved hjelp av et transportsystem med en rekke innskyvbare stenger som er plassert midt mellom de to drivkjedene.

Hovedfunksjonsgrupper i maskinen

  1. Kjededrevet indekseringsenhet: Et transportbånd som består av flere tverrgående stenger med to sidestilte drivkjeder.
  2. Forseglingsstasjon: Toppkabinett som består av fire sveisede hoder, en nedre tank og broplater.
  3. Løftesystem: Den laveste formen kan justeres oppover med et trykkluftsystem.
  4. Filmmating: Et bevegelig armsystem sørger for filmspenningskontroll. En servodrevet klyperuller driver filmen fremover.
  5. Filmtilbakespoler: Rammen til lokket spoles tilbake på en servodrevet skruespindel.

Ditt automasjonsbehov – vår komplette løsning

Vi kan levere alle automasjonsproduktene for brettforseglingsmaskiner, inkludert den logiske og bevegelses- eller hybridkontrolleren.

Vi kan også levere alle typer motorer, drivere, posisjonssensorer, sikkerhetsutstyr, temperatursensorer og andre panelkomponenter. Alle er enkle å integrere og har det berømte Omron-merket, som står for kvalitet og pålitelighet.

Enkel akseposisjonering

Et posisjonskontrollkort (CJ1W-NC[]81) brukes for å koble til og kontrollere alle driverne i maskinen med innebygd EtherCAT som bevegelsesbuss. Ingen behov for komplekse kablinger og individuell parametrisering. All informasjonen er tilgjengelig via ett tilgangspunkt og ett program.

S-kurvet hastighetsprofil

Hastighetsprofilen til servodriverne (R88D-KN[]-ECT) kan programmeres i PLC-en med et standard PLCopen FB-bibliotek for å kunne tilpasse blant annet akselerasjonen og retardasjonen av de innskyvbare stengene i henhold til innholdet i formen, spesielt for å unngå at væsker kommer over til forseglingsområdet.

Førsteklasses temperaturkontroll for perfekt forsegling

En firesløyfers temperaturkontrollenhet (CJ1W-TC002) regulerer temperaturen til de fire varmeplatene. 2-PID-kontrollen og autojusteringsfunksjonen gjør at hver temperaturkontrollsløyfe gir svar med minimal oversving ved oppstarten, i tillegg til at det gir god respons for forstyrrelser under produksjon.

Resultatet er en perfekt forsegling fra den første formen med en enkel film.

Rett sensoren for rett funksjon

Det store utvalget av Omron-sensorer gjør at du kan oppdage gjennomsiktige former (E3X-SD), finne posisjonen til stengene (HL-5000/E3ZM) og registrere grenseposisjonene til den bevegelige armen (E3F2).

Relatert til denne løsningen

Flere automasjonsløsninger