Registrering og inspeksjon | OMRON, Norge

Login

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Register

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for your interest

You now have access to Registrering og inspeksjon

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Registrering og inspeksjon

Omron har en komplett portefølje av visionsprodukter. Det strekker seg  fra bruksspesifikke visionssensorer opp til PC-baserte visionssystemer med innebygd EtherCAT.

Omrons visionssystemer kan brukes til objektdeteksjon eller kvalitetsinspeksjon eller en kombinasjon av begge bruksområdene.

Plasser det nedstrøms på pakkemaskinen, og få pålitelig sluttpakkeinspeksjon fra innholdsregistrering, etikettdefekt- og

posisjonsinspeksjon til strekkodeverifisering, OCR/OCV-inspeksjon og kontroll av trykte elementer som best-før-dato eller partinumre. Bruk det oppstrøms fra en robothåndteringsmodul, så kan du spore produktposisjonen på et transportbånd direkte, registrere posisjoneringsvinkelen i forhold til to transportretninger og sortere produktet etter mønster, farge eller overflate.

Omrons visionsystemer støtter mesteparten av den høyhastighets, tilfeldige produktidentifikasjonen og -lokaliseringen som kreves i mange utvelgelses- og plasseringsoppgaver.

Dokumentasjon: Regelverk i farmasøytisk og næringsmiddel industrien

For automatisert produksjon

Dette dokumentet forklarer de viktigste forskriftene som gjelder for produksjon av næringsmidler og legemidler verden over. Det forklarer også hvordan de påvirker sluttbrukere, OEM-er og løsningsleverandører og hvordan Omron kan levere spesifikke produkter som hjelper systemdesignere med å skape systemer som oppfyller kravene.

Flere rapporter

eu collage whitepapers 420x170 v2 sol

Rapporter og teknologiartikler

Du får tilgang til informasjon om emballering. I løpet av de 20 siste årene har vi bygd opp mye kunnskap om mange emner innen emballering, fra avansert robotikk og sikkerhet til temperaturkontroll og kvalitetssikring.

Read more