Godkjenning av visionsystemer som brukes i legemiddelindustrien | OMRON, Norge

Login

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Register

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for your interest

You now have access to Godkjenning av visionsystemer som brukes i legemiddelindustrien

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Godkjenning av visionsystemer som brukes i legemiddelindustrien

En veiledning i godkjenning av visionsystemer i legemiddelindustrien som bruker Omronkomponenter

Hovedformålet med dette dokumentet er å gi en veiledning for sluttbrukere og integratorer for å hjelpe deg med å forstå de lovpålagte kravene og overholde gjeldende forskrifter.

Forskrifter varierer på tvers av ulike industrisektorer (f.eks. farmasøytiske ferdige produkter / aktive ingredienser, medisinsk utstyr, biologiske produkter, blodprodukter, vaksiner osv.), som hver har sitt eget sett med forskrifter som varierer fra land til land.

For enkelhets skyld dekker vi bare produksjonsprosesser i legemiddelindustrien (ferdige produkter) og gjeldende regelverk i EU og USA i dette dokumentet. Lignende betraktninger er også aktuelle for andre regulerte industrier, prosesser og land.

Blant de mange kravene fordrer nesten alle forskrifter over hele verden godkjenning av prosesser og kvalifisert støtteutstyr. Dette dokumentet omhandler godkjenning av datastyrte systemer som brukes i legemiddelprosesser. Det viser til hele utstyret for fullstendighet, men fokuserer på kontrollsystemet og er ytterligere spesialisert på visionsystemer som eksempler på bruksområder.

Last ned vår rapport om vision og godkjenning

  • download

    Vision and Validation Utredning

    en PDF 747,7 kB
    o

    Please or register to view this content