Omrons prinsipper

Omrons prinsipper representerer det vi tror på.

Omrons prinsipper eren viktig faktor for avgjørelsene vi tar, og handlingene  vi utfører. De binder oss sammen, og de er drivkraften bak Omrons vekst.

Omron Principles

Oppdraget vårt oppsummerer betydningen av "Selskaper skaper verdier for samfunnet gjennom arbeidet deres" hentet fra grunnleggeren Kazuma Tateishi som sa følgende: "Et selskap er mest verdifullt når det bidrar til samfunnet utover jakten på fortjeneste".

Vi ønsker oss et samfunn der alle kan leve mer komfortable liv.

Våre verdier veileder og driver oss i vårt daglige arbeid. Vi lever etter våre verdier for å kunne utføre vårt oppdrag.