Forretningsfelt

I europa er Omron representert med tre hovedselskaper;

  • Industriell automasjon
  • Elektroniske komponenter
  • Helserelaterte produkter

Disse selskapene, som jobber med et omfattende nettverk av lokale forhandlere og løsningsleverandører, dekker de fleste europeiske land, det tidligere Sovjetunionen, Midtøsten og Afrika.

I over 30 år har Omron Europa vært konsekvente i å møte de krav og behov som det europeiske markedet har hatt. De siste 10 årene har vi oppnådd en gjennomsnittlig, årlig vekst på mer enn 11%. Med Omrons nyskapende tilnærming og fokus på kvalitet, er vi overbevist om at denne veksten kan opprettholdes og øke ytterligere.