Omron elektroniske komponenter

Gjennom vår egenutviklede teknologi produserer vi elektroniske komponenter som oppfyller dagens høyteknologiske krav fra det moderne samfunnet. Disse viktige komponentene finnes i nesten alle automatiserte eller digitale produkter vi bruker i hverdagen.

Husholdningsapparater, biler, kontorautomatisert utstyr, mobile enheter og informasjonsutstyr er alle avhengige av elektroniske komponenter. Ettersom informasjonsteknologi nå anvendes i slikt utstyr og systemer, øker bruken av Omrons komponenter. Samtidig håper vi at våre produkter og tjenester bidrar til å skape et samfunn hvor mennesker kan leve komfortabelt og trygt.

For mer informasjon, gå inn her Omron Electronic Components Europe web site