Login

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Register

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for your interest

You now have access to Slik styrker Omron nordiske bedrifters konkurranseevne med innovative robotteknologier

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Slik styrker Omron nordiske bedrifters konkurranseevne med innovative robotteknologier

På tvers av de nordiske landene vokser behovet for industriroboter som kan styrke bedriftenes konkurranseevne. Dermed øker også behovet for ansatte med robotferdigheter. Ved Godalen videregående skole i Stavanger hjelper Omrons roboter med å ruste de unge generasjonene for å jobbe med nye automasjonsteknologier.

På tvers av bransjer, industrier og landegrenser er robotene på vei inn på fabrikkene i full fart. Ikke for å stjele arbeidsplasser, men for å gjøre de nordiske produksjonsbedriftene mer konkurransedyktige.

Uansett om det er samarbeidende roboter, mobile roboter eller tradisjonelle industriroboter, gir robotene den fleksibiliteten og ekstra kapasiteten som mange bedrifter trenger – ikke minst nå for tiden hvor det er stor mangel på kvalifisert arbeidskraft.

Dette øker også behovet for ansatte som har de nødvendige tekniske ferdighetene til å jobbe med robot- og andre automasjonsteknologier. Ifølge arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen NHO mangler norsk industri alene 10.000 ansatte med slike ferdigheter.

 I Omron vil vi veldig gjerne støtte opplæring av de unge generasjonene med tanke på å jobbe med moderne automasjonsteknologi. Derfor samarbeider vi med for eksempel Godalen videregående skole i Stavanger. Her leverer Omron en rekke roboter til bruk i undervisningen i et helt nytt fag med fokus på programmering, automatisering og roboter.

NRK Nyheter var nylig innom Godalen for å finne ut mer om dette samarbeidet

Følg OMRON Industrial Automation på LinkedIn