Omron skolen | Omron, Norge

Login

Please use more than 6 characters. Forgot your password? Click here to reset.

Change password

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Register

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Retningslinjer for personvern">

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for your interest

You now have access to Omron skolen

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Omron skolen

Alle kursene forutsetter gode generelle PC kunnskaper. Uten dette vil utbyttet av kursene være begrenset. Deltakerne må selv ta med egen PC med nødvendig programvare installert og oppdatert. Klikk på kurstitlene for mer informasjon og eventuell påmelding.

Frekvensomformer Grunnkurs

Kurset passer for personer som ønsker å lære litt om mulighetene med frekvensomformere og programmeringsverktøyet CX-Drive. Kurset gir en god gjennomgang av Omrons verktøy for konfigurering av frekvensomformere. Deltakerne får god innsikt i mulighetene med aktuell programvare samt å bli kjent med knapper og funksjoner i omformeren. Read more

På oppfordring Antall dager: 1 2 800,00 kr Etter avtale Registrering

Maskinsikkerhet Normer, design og programmering

Hensikten med dette kurset er å presentere de nye kravene, og å gjennomgå de standarder som underbygger regelverket for utvikling og sikker bruk av maskiner og utstyr. Kurset tar for seg de mest brukte produktene inne maskinsikkerhet og gir en god gjennomgang av disse, selv for personer uten forhåndskunnskaper innen emnet. Read more

På oppfordring Antall dager: 2 5 600,00 kr Etter avtale Registrering

Sysmac NJ/NX Controller Grunnkurs

Kurset passer for personer som har liten eller ingen kjennskap til Sysmac Studio og NJ/NX. Imidlertid kreves det gode forkunnskaper om PLS-programmering generelt. Kurset gir god gjennomgang av Sysmac Studio sine funksjoner og hvordan man konfigurerer og programmerer NJ/NX. Read more

Kontakt oss for å få nye datoer til opplæringen.

Sysmac NA Operatørpanel Grunnkurs

Kurset passer for personer som kan bruke Sysmac Studio og vil lære å utnytte NA. Kurset gir en god gjennomgang av Sysmac Studio sine funksjoner og hvordan man lager bilder i NA. Read more

På oppfordring Antall dager: 2 800,00 kr Etter avtale Registrering

Sysmac NJ/NX Controller Videregående

Kurset passer for personer med god kunnskap om Sysmac Studio og NJ/NX. Her vil vi gå i dybden med funksjonsblokker. Library og programmering i Strukturert Tekst. Vi vil se på avansert bruk av Strukturer og Datatyper. Kurset vil også omfatte EtherCAT og Ethernet/IP. Read more

På oppfordring Antall dager: 2 5 600,00 kr Etter avtale Registrering

Sysmac NJ/NX Controller Motion

Kurset er passer for personer som har god kunnskap om Sysmac Studio og NJ/NX. Det vil være en stor fordel om NJ/NX Videregående kurs er gjennomført. Her vil vi gå i dybden med Servo og posisjonering, samt tilhørende funksjonsblokker. Read more

På oppfordring Antall dager: 1 2 800,00 kr Etter avtale Registrering

CX-Programmer Grunnkurs

Kurset passer for personer som har liten eller ingen kjennskap til programmerbare logiske styringer, som enten skal prosjektere enkle automatiseringsanlegg med OMRON PLS, eller ha den daglige drift og vedlikehold av enkle automatiseringsanlegg. Kurset baserer seg på at deltakerne har grunnleggende kunnskaper innen elektro, da PLS programmering er en videreføring av vanlig skjemateknikk Read more

På oppfordring Antall dager: 2 5 600,00 kr Etter avtale Registrering

Kundetilpasset kurs

På oppfordring Antall dager: Norway Registrering