Login

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Register

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for your interest

You now have access to TC84 - Maskinsikkerhet Normer, design og programmering

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Opplæring

TC84 - Maskinsikkerhet Normer, design og programmering

Hensikten med dette kurset er å presentere de nye kravene, og å gjennomgå de standarder som underbygger regelverket for utvikling og sikker bruk av maskiner og utstyr. Kurset tar for seg de mest brukte produktene inne maskinsikkerhet og gir en god gjennomgang av disse, selv for personer uten forhåndskunnskaper innen emnet.

Maskindirektivet og EU standard:

Bedre forståelse av nye normer og standarder, samt å se på hvilke faktorer som ligger til grunn for de nye ISO EN13849-1(PL) og EN62061 (SIL). Maskiner som er laget etter 01.01.2012 må følge nye standarder (EN954-1 er ikke gjeldene etter 31.12.2011). Hvordan møter vi de nye reglene?

Nødstoppbrytere:

Prinsipp, virkemåter, regler og forskjellig utforminger.

Sikkerhetsbrytere, dørbrytere, endebrytere:

Hvilke typer finnes, hvordan virker disse, og hvordan designer man en god maskin med godt integrert sikkerhet.

Sikkerhetsrelé:

Ulike typer av sikkerhetsreléer, og bruken av disse. Ulike kategorier av sikkerhet og detaljert gjennomgang av virkemåten til et vanlig sikkerhetsrelé.

Lysgardiner:

Gjennomgang av de tre hovedtypene; kropp, hånd og finger. Bruk av muting og blanking (fixed/floating). Vi ser også på plasseringen og avstanden fra lysgardinen til utstyr.

Sikkerhetskontrollere:

Har du flere sikkerhetsreleer og i tillegg ønsker litt logikk kan det godt være at en sikkerhetskontroller er et bedre valg. Lavere brukerterskel og lavere pris gjør disse høyaktuelle!

Sikkerhets laserskanner:

Laserskannere åpner for mer fleksibel installasjon og nye måter å løse sikkerhetsfunksjonene på. Vi ser på applikasjonseksempler, oppbygging og muligheter med slikt utstyr.

4 050 kr On request