Login

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Register

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for your interest

You now have access to Farmasøytisk kontraktsprodusent

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Farmasøytisk kontraktsprodusent

Hvordan kunne en kontraktsprodusent levere 1 000 000 serialiserte pakker til flere farmasøytiske kunder med forskjellige standarder og prosedyrer … i et nettverk med flere produksjonsanlegg, kontraktsprodusenter, ompakkere og andre tjenesteleverandører – og alt i henhold til aktuelle EU-forskrifter om registrering av alle unike koder sentralt?

Det å benytte en serialisert kode i produksjonen virker som en enkel oppgave, spesielt siden forskjellige kommersielle løsninger er tilgjengelige på markedet. Men med behovet for å registrere disse kodene på en sentral server, oppstår det en ny utfordring for farmasøytiske selskaper: å konfigurere en ekstra sikker og feilfri datahåndterings- og kommunikasjonsprosess.

Og med et nettverk av produksjonssteder, kontraktprodusenter, ompakkere og andre tjenesteprodusenter kan intranettverkskommunikasjonen bli et formidabel ekstra utfordring. Spesielt i et marked der ingen standarder er definert og hvor hyppige endringer og oppdateringer er forventet.

Da Hans-Peter Supik evaluerte eksisterende serialiseringsløsninger for litt over et år siden, oppdaget han raskt at disse ikke ville oppfylle alle kravene hans, og ikke ville være fleksible nok i de gjeldende omgivelsene. "Vi så rundt i vårt lokale nettverk og kontaktet REA Printing, som vi visste kunne mye om å trykke serialiserte koder. REA anbefalte Omrons kontrolløsning som den mest fleksible og enkleste å integrere", sier Hans-Peter Supik. "I dag, med erfaring fra over 1 million serialiserte pakker, er jeg veldig fornøyd med valget."