Login

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Register

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for your interest

You now have access to Fleksibelt lag-løsning

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Fleksibelt lag-løsning

Ettsystems punkt-til-punkt-løsningen (lukket enkeltleverandørløsning) for serialisering fungerer som systemer som er klare til bruk, og som oppfyller alle krav fra trykk, kontroll, datahåndtering til utveksling med leverandørkjeden og offentlige servere.

Denne løsningen løser de første kravene til serialisering som beskrevet i direktivet mot forfalsking av medisiner (FMD), men fleksibelt lag-løsningen separerer datahåndteringsløsningen fra produksjonen og gir dermed betydelige fordeler.

Fordelene med fleksibelt lag-løsningen

Enkel tilpasning

Datahåndteringsløsningene kan tilpasses situasjonene til alle interessenter, inkludert produsenter, ompakkere, CMO-er og leverandørkjedepartnere.

Svært fleksibel

Brukere kan enkelt tilpasse seg endringer, nye oppgaver og nye krav - spesielt inne i produksjon.

Enkel å bruke

Løsningen gir enklere brukeropplæring og overholdelse av regelverk med den samme kontrolløsningen for maskinoppgraderinger og ettermonteringer, samtidig som den integrerer nye kontroll- og serialiseringsstasjoner og spesifiserer nye maskiner i fremtiden.

Rask integrering

Eksisterende kontrollsystemer og oppgaver blir enkelt slått sammen med den nye serialiseringsløsningen, noe som gjør at problemer med dobbel håndtering unngås i forbindelse med omstillinger og endringer i flere kontrollsystemer i produksjonen.

Vår løsning

Vi har to kraftige systemer i vår produktportefølje som sammen gir en god fleksibel lagbasert løsning.

FH-kontrollsystemet gir kontroll av høy kvalitet og kodebekreftelse. Sysmac-løsningskonseptet og partnernettverket tilbyr dataadministrasjonsintegrering i forskjellige SCADA-, MES- og ERP-løsninger og reseptkonsepter og globale konsepter for overholdelse av regelverk som støtter serialiseringsimplementeringen i alle faser, inkludert:

  • Konseptundersøkelser og pilotprosjekter
  • Maskinoppgraderinger og ettermonteringer, inkludert erstatning av tidligere kontrolløsninger
  • Komplette nye serialiseringsstasjoner
  • Nye maskiner med serialisering og kontroll integrert.

Denne kombinasjonen av produkter gir deg god kontroll og fleksibilitet til å vokse og tilpasse deg endringer som integreres i konseptet med datahåndtering og overholdelse av regelverk, og gir deg kontakt med leveringskjeden i alle faser når det gjelder å implementere serialisering.