Login

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Register

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for your interest

You now have access to Menneskelig- og maskinlesbare 1D- og 2D-koder

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Menneskelig- og maskinlesbare 1D- og 2D-koder

Endringer i juridiske krav og økt etterspørsel fra forbrukere og produsenter etter mer informasjon på individuelt produktnivå, gjør at etterspørsel etter sporingsløsninger i produksjons- og emballeringslinjer innen den farmasøytiske bransjen, bransjen for medisinsk utstyr, tobakksbransjen, kosmetikkbransjen og næringsmiddelindustrien, øker.

Dette dokumentet inneholder en innføring i og oversikt over serialisert, maskinlesbar kodebruk som en informasjonskilde for tekniske team, IT-team og ingeniørteam som forbereder seg på å begynne med sporbarhet/serialisering innen emballering. På de neste sidene evalueres de viktigste kodeformatene og relevante ytelsesrelaterte aspekter, og det gis detaljert informasjon og sammenligninger.