Login

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Register

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for your interest

You now have access to Fokus på kundetilfredshet

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Fokus på kundetilfredshet

Kundeundersøkelse indikerer et godt gjennomsnittlig tilfredshetsnivå, men også forbedringspunkter

Omron er opptatt av å tilby kundene sine automasjonsteknologier som fremmer nyskapning innen produksjonsindustrien. Vi er også opptatt av å tilby kvalitetsprodukter og god kundestøtte. Vi gjennomfører regelmessige kundeundersøkelser for å få mer informasjon om kundetilfredsheten og for å identifisere måter vi kan forbedre kundeopplevelsen på.

Ved utgangen av 2017 ble en stor undersøkelse om kundetilfredshet avholdt blant Omron Europe-kunder i 14 land i hele EMEA-regionen. Vi sendte ut et nettbasert spørreskjema til et stort antall kontakter, der de kunne gi uttrykk for hvor tilfredse de var med Omron, hvordan vi gjør det sammenlignet med andre produsenter, og rangere viktigheten av ulike aspekter ved Omrons service.

Her er et sammendrag av resultatene og funnene i undersøkelsen.

  • Den gjennomsnittlige kundetilfredsheten vår basert på undersøkelsen, er 8,4, høyere enn gjennomsnittsstandarden på 8,1. Respondentene svarte også at nivået på den tekniske støtten, kundeservicen og produktkvaliteten vår var bedre sammenlignet med andre produsenter.
  • 85 % av respondentene var enige i utsagnene om at vi gjør kundene fornøyde ved å holde løftene våre, og 90 % oppga at det var enkelt å tilnærme seg oss. Omron har også en god anseelse når det kommer til å løse problemer proaktivt og bidra til samfunnet med nyskapningene våre.
  • 75 % av respondentene identifiserte seg selv som Omron-promotører. Kundene var svært fornøyd med kvaliteten på den tekniske støtten som komplementerer produktløsningene våre.

Hvis du vil gi oss tilbakemelding om produktkvalitet, teknisk støtte eller kundeservice, kan du kontakte oss.

Følg OMRON Industrial Automation på LinkedIn