Login

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Register

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for your interest

You now have access to Fra butikkgulvet til ledelsen

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Fra butikkgulvet til ledelsen

Den internasjonale skriverprodusenten Ricoh skal opprette koblinger mellom den britiske tonerpatronproduksjonen og påfyllingsfunksjonene og en database på fabrikknivå med kontrollteknologi fra Omron for å kunne benytte toveiskommunikasjon for første gang.

Produksjonen på fabrikken til britiske Ricoh i Telford får rask og direkte tilgang via Omrons maskinautomasjonskontroller i NJ-serien til en ny fabrikkdatabase som sjefsingeniør Richard Aston og teamet hans har brukt flere år på å sette sammen.

"Jeg har utviklet og testet en NJ-kontroller på fabrikken de siste 12 månedene, og nå er den klar til bruk," sier Richard.

Når det gjelder databasen, legger han til følgende: "Produktsporbarhet er nøkkelen til produksjonsprosessene våre, ikke bare robustheten, men også hastigheten som gir oss tilgang til nøkkelinformasjon for å sørge for at vi tar de rette forretningsavgjørelsene. Det å kunne tilby denne typen teknologi tilbake til morselskapet i Japan er også en viktig faktor, slik at våre japanske kolleger får tilgang til dataene som de trenger, så raskt og effektivt som mulig."

Frem til nå har PLS-ene i Ricohs produksjon fungert individuelt, og det har vært tungvint å oppdatere med ny produktinformasjon. Men i fremtiden vil kodelesere og vision-systemer ikke bare kunne kontrollere individuelle komponenter opp mot fastsatte produktoppskrifter i databasen, men også aktivt kunne oppdatere databasen med ny informasjon, noe som vil redusere kostnadene med flere titusen pund, samtidig som utviklingsprosessen kortes ned med flere måneder.

"Det er en stor forskjell for oss å bytte til Omrons NJ-serie," sier Richard. "Det er en ny mulighet for kontrolleren til å legge inn og sende informasjon til databasen. Tidligere har det vært slik at serveren har fått tilgang til individuelle PLS-er for å innhente data, ikke motsatt."

Produksjonen er på ca. 15 000 patroner i måneden, og det er 12 forskjellige varianter – inkludert form og farge – for tonerpatronene som brukes med Ricohs skrivere i ProTM LP5100S-serien. Komponentdelene for hver patron sendes fra Japan med QR-koder for å identifisere både det unike serienummeret og delenummeret. De må også samsvare med riktig farge og formulering av toner.

Ricohs første bruksområde for NJ-kontrolleren er på dette stadiet i produksjonen. Prosessen begynner med selskapets Demand Chain Management-avdeling som har laget en produksjonsoversikt. "Målet er at det skannede dataarket vil sørge for at NJ får tilgang til databasen, angir den aktive oppskriften, og sørger for at bare gyldige deler for den aktuelle patronen blir sendt til det aktuelle produksjonsbåndet", sier Richard. Nå tar det i snitt ca. 30 sekunder å velge en oppskrift, men med det nye systemet skjer det umiddelbart, og det blir umulig å velge og kjøre feil produkt.

"Planen er å kunne håndtere hele maskinen eksternt uten behov for et fysisk dataark, og uten at produksjonsteamet trenger å gripe inn," sier han.

Det andre bruksområdet til NJ-kontrollerteknologien er planlagt for den andre enden av produksjonssyklusen. Dette dreier seg om når brukte patroner returneres til fabrikken for påfylling.

"Disse patronene har en relativt høy verdi, og vi ser stadig mer på muligheten for å maksimere resirkuleringsløsningene," sier Richard. "Men hvis vi skal ha en resirkuleringsprosess, må den være robust, siden produktene må fungere på samme måte som produkter som ikke resirkuleres."

Denne resirkuleringsstrategien implementerer selskapets miljøpolitikk på en enkel måte. Han forklarer: "Når serienummeret blir skannet, vil NJ spørre databasen om elementspesifikk data. Dette inkluderer å sørge for at en gitt patron ikke kommer gjennom systemet for mange ganger, men at den benytter hele verdistrømmen. Hvis vi må produsere en komponent, må vi vurdere verdien av å gjøre dette mer enn én gang."

Basert på de tilgjengelige dataene tar kontrolleren raske avgjørelser om patronen skal gå videre til påfylling eller bli avvist.

Dette bruksområdet viser det store potensialet til den nyeste generasjonen av maskinkontrollere i NJ-serien, i denne og andre produksjonsinnstillinger. Selv under produksjon i høye hastigheter bestemmer den hva som skal lokaliseres, tar avgjørelser på elementnivå og samler inn data gjennom øyeblikkelig toveis samhandling med databaser og administrasjonssystemer på fabrikks- eller selskapsnivå. Dette gjør systemet mye mer fleksibelt, konfigurertbart og holdbart med tanke på forstyrrelser eller endringer i prosessen.

I tillegg til fordelene forbundet med kommunikasjonen mellom kontrolleren og databasen og det faktum at individuelle PLS-er ikke lenger trenger å konfigureres, tilbyr NJ-serien ytterligere fordeler forbundet med kompakt og forenklet design. Som en multitasking-kontroller har den integrert kontroll over sikkerhets- og bevegelseskontrollfunksjoner, noe som betyr at den ikke er behov for flere separate systemer.

Hvis kommunikasjonen mellom NJ-serien og den britiske databasen til Ricoh viser seg å være så effektiv som testene anslår, sier selskapet at de kan tenke seg lignende konfigurasjoner på andre produksjonsområder enn bare med Ricohs skrivere i ProTM LP5100S-serien.

Når det kommer til å drifte systemet, sier Richard at hans foretrukne valg for et menneske-maskin-grensesnitt (HMI) er Omrons nye NA-serie. Tidligere har Ricoh i Storbritannia installert flere NS HMI-er. Men som Richard forklarer: "NA omfatter funksjoner for mange medier, inkludert bilder, videoer og PDF-er, noe som gir brukere økt klarhet og kontroll over maskineri og prosesser, spesielt når det gjelder feilsøking og vedlikehold."