Login

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Register

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for your interest

You now have access to Produksjon med serialisert kodebasert sortering av roboter

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Produksjon med serialisert kodebasert sortering av roboter

Dennis Verhoeven, europeisk industrimarkedssjef i Omron, undersøker hvordan personlig tilpassede produkter blir stadig viktigere i næringsmiddelindustrien.

Vanligvis ser vi på automasjon som en måte å gjøre produksjonen av et stort antall kvanta mer effektiv på. Vi forestiller oss at produksjonslinjene er raske og effektive med svært liten menneskelig inngripen.

Men automasjon gir deg også den fleksibiliteten som trengs for å produsere mindre partivolum. Denne fleksibiliteten er helt avgjørende med tanke på at kundebehovene stadig endrer seg – nye trender oppstår som et resultat av at folk er mer bevisste på helsen sin og kostnader.