Login

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Register

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for your interest

You now have access to Brødskjæremaskin med fjernfeilsøking og fjernoppgradering av programvare

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Brødskjæremaskin med fjernfeilsøking og fjernoppgradering av programvare

Da en av Storbritannias ledende fabrikanter av brødskjærings- og pakkeutstyr fikk en bestilling fra et bakeri i Kasakhstan, bestemte de seg for at fjerntilgang var essensielt. Programvareoppdateringer og feilsøking måtte kunne utføres fra Norwich i England, uten at de måtte sende en ingeniør 6000 km av gårde for å besøke kunden på stedet.

Det var da selskapet bestemte seg for å invitere flere automasjonsleverandører, inklusive Omron, til å foreslå løsninger for å implementere fjerntilgang i maskinens kontrollsystem. "Det fantes ikke tvil om at Omron forsto våre krav til fulle, og visste hvordan de skulle løses raskt og kostnadseffektivt" sier Chris Barfe, direktør i Ibonhart. "Omron kunne vise til tilsvarende prosjekter de hadde jobbet med for andre kunder, og alle var i full og svært stabil drift."

Det ble derfor tatt en avgjørelse om å bruke Omron-automatiseringsutstyr i alle nøkkelfunksjoner i det nye kontrollsystemet.

Omron leverte og integrerte alt av automatiseringsutstyr, noe som reduserte tids- og utviklingskostnader. I tillegg var alle komponentene allerede tilgjengelige og optimaliserte for matvareindustrien, noe som ga ytterligere besparelser.

Flere kundereferanser

eu collage costumerreference 420x170 v1 sol

Kundereferanser

Hos Omron lytter vi til kundene våre. Ved å lytte til deres behov –gir det oss nye ideer. Og ettersom vi har lyttet til våre emballeringsmaskinkunder i mer enn 20 år, er det ikke overraskende at vi har fått noen gode ideer i løpet av denne tiden.

Read more