Login

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Register

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for your interest

You now have access to Data er viktig for virksomheten din

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Data er viktig for virksomheten din

NJ-kontroller med direkte tilgang til database

Direkte datasporingsløsning

For å kunne ta gode beslutninger trenger du nøyaktige og presise data. Det er derfor en direkte kobling mellom databaser og maskinkontrollere er viktig. Løsningen vår fjerner behovet for mellomvare eller PC datakonsentrator. Det gjør at du kan få sanntidsdata fra produksjonen til det tilknyttede databasesystemet.

  • Mindre vedlikehold fører til forbedret produktivitet
  • Bedre data bidrar til å ta gode avgjørelser

Mindre vedlikehold fører til forbedret produktivitet

Uansett hvor mange produksjonslinjer og maskiner du har, innhentes dataene i hver forekomst, noe som hjelper deg med å forbedre produktiviteten og kvaliteten.

NJ-kontrolleren får direkte tilgang til databasene uten en egen datamaskin. Settet vårt med funksjonsblokker gjør at maskinteknikerne dine enkelt kan sette opp koblingen til databasen.

Fordeler

  • Det kreves ingen maskin-/programvareoppdateringer eller vedlikehold av virusbeskyttelse (fordi ingen mellomvare er i bruk)
  • Kontinuerlig produksjon: forebyggende vedlikehold
  • Enkelt system

Bedre datakvalitet bidrar til å ta gode avgjørelser

For å kunne ta riktige forretningsavgjørelser er kvaliteten på dataene avgjørende. Med NJ SQL er du bedre i stand til å ta gode avgjørelser fordi du får nøyaktige fabrikksdata. Data som produksjonsforhold og produksjonsresultater lagres på det individuelle produktnivået.

Fordeler

  • Pålitelig produksjonssporbarhet kan gi null feil.
  • Vurdering av fabrikkens forbedringsområder.
  • Produktivitetsforbedring.
  • Deling av problemer og løsninger mellom fabrikker.