Login

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Register

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for your interest

You now have access to Slik unngår du tilbakekallinger av produkter i næringsmiddelsbransjen

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Slik unngår du tilbakekallinger av produkter i næringsmiddelsbransjen

Nåtidens dynamiske produksjonsanlegg gir rom for et utall områder hvor reelle feil kan oppstå.

At samfunnet stadig stiller strengere krav, innebærer at produsentene må kunne tilby et større produktsortiment og nye materialer/formater. Samtidig må de kjempe en evig kamp for å opprettholde forbrukertilliten og redusere kostnadene.

Produsentene må kunne takle:

 • varierende markedskrav (hvilket innebærer varierende produksjonsjobber)
 • produksjonsfleksibilitet (emballasjestørrelse/form/tilpassing) – emballasje, inkludert partier med varseletiketter, må være riktige og endres tilsvarende
 • lavere partiproduksjon (gjelder produkt/antall) – raskere overføringstid er nødvendig
 • kompleksitet – flerpakninger, opprinnelsesland og bestemte krav fra forhandlerne legger press på produsenten

at forekomsten av tilbakekallinger av produkter skjer året rundt og stadig oftere Det er mange årsaker til at et defekt produkt blir sendt inn i forsyningskjeden, men riktig implementering av automasjon kan redusere risikoen for at dette skjer. Dette er bare noen av områdene der Omron kan hjelpe:

 • Lav forseglingskvalitet.
 • Riktig prioritering av kvalitet.
 • Problemer med merking (produkt og etikett stemmer ikke overens).
 • Markedsføring av varselsetiketter for emballasje.
 • Kvalitetskontroll av trykte koder.
 • Feil etikett i forhold til ingredienser eller allergener, eller feil koder for best-før-datoer.

Produksjonsfordeler ved å unngå tilbakekallinger:

 • Beskyttet merkevareverdi.
 • Tilliten mellom forhandler og forbruker opprettholdes.
 • Reduserte driftsavbrudd.

Dette er noen av de kritiske områdene innenfor nåtidens dynamiske produksjonsanlegg der reelle feil kan oppstå.

Visionkontroll

 • Kvalitetskontroll av produkt
 • Kvalitetskontroll av pakking
 • Kvalitetskontroll av merking
 • Kodebekreftelse

Robotikk

 • Hygienisk design sikrer at fremmedlegemer ikke kommer inn i produktet eller emballasjen
 • Reduserer manuelt arbeid og sikrer nøyaktighet 
 • Lave eierkostnader
 • Integrert i den totale automasjonsplattformen

Komponenter og målingssensorer

 • Bredt utvalg med alt fra enkle til avanserte løsninger
 • Modeller med hygienisk design
 • Registrering av en rekke emballasjematerialer, dvs. folier, korker, kartonger, gjennomsiktige objekter, etiketter osv.
 • Målingsmodeller med forskyvning, profil og høy nøyaktighet

Databasetilkobling

 • Registrerer kvalitetskontroll og produksjonsdata
 • Muliggjør sporbarhet gjennom hele produksjonsprosessen
 • Sikrer etterlevelse av forskriftene
 • Lagrer og analyserer data for forbedringstiltak
 • Gir linje- og maskindata for prediktivt vedlikehold

Temperaturkontrollere

 • Sikrer riktig forsegling av emballasjeprodukter, dvs. forseglingsintegritet
 • Reduserer avfall og tid som brukes til overføring
 • Opprettholder vilkårene for produksjonen