Login

Please use more than 6 characters. Forgot your password? Click here to reset.

Change password

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Register

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for your interest

You now have access to Innsats for å overholde REACH direktivet

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Innsats for å overholde REACH direktivet

Det er en del av vår bedriftskultur å overholde alle gjeldende juridiske forpliktelser. Derfor tar vi alle nødvendige skritt for å oppfylle vårt ansvar også under det nye EU-direktivet.

REACH direktivet

REACH, EUs nye direktiv 1907/2006/EC om kjemikalier, er ment å erstatte en rekke eksisterende direktiver og forskrifter, som har utviklet seg historisk. REACH trådte i kraft 1 juni 2007.

Også tidligere har myndighetene vurdert og eventuelt begrense bruk av visse kjemikalier når risikoen ble funnet. Under REACH er betydelige deler av ansvaret blitt forskjøvet til produsenter og importører.

Mål

Særlig REACH definerer forpliktelser langs hele leverandørkjeden å gi informasjon til neste aktør for å tillate sikker bruk av kjemikalier og artikler produsert fra dem, og for å unngå erstatningsansvar problemer.

Vi er klar over vårt ansvar under REACH direktivet. Se nedenfor om hvilke konsekvenser det har på produkter med det opprinnelige Omron merkenavnet.

Omron REACH SVHC produkt-informasjon

Kandidatlisten over "Substances of Very High Concern" (SVHC) har blitt publisert på "European Chemicals Agency"s (ECHA) hjemmeside siden 28 oktober 2008 og blir jevnlig oppdatert.

Vi sjekker kontinuerlig om substansene oppført på kandidatlisten finnes i våre produkter eller emballasje i en konsentrasjon over 0,1 % (etter vekt).

Du finner oppdatert SVHC-informasjon om Omron-produkter ndenefor. Produkter som ikke finnes på denne listen er enten gratis fra SVHC eller under inspeksjon.