Logg på

Please use more than 6 characters. Forgot your password? Click here to reset.

Endre passord

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Registrer

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Takk for at du har registrert deg hos Omron

En e-post for å fullføre kontoen din er sendt til

Gå tilbake til nettstedet

få direkte tilgang

Fyll ut personopplysningene dine nedenfor og få direkte tilgang til innholdet på denne siden

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Takk for at du viste interesse

Du har nå tilgang til Innsats for å overholde RoHS direktivet

En bekreftelses-e-post er sendt til

Fortsett til side

Vennligst eller få direkte tilgang til å laste ned dette dokumentet

Innsats for å overholde RoHS direktivet

Omron er et miljøbevisst selskap. Av den grunn, og for å tilfredsstille kravene til våre kunder gjennomfører vi alle tiltak for å sikre etterlevelse av RoHS direktivet. Men allerede i begynnelsen av 2006, før den første versjonen av RoHS trådte i kraft har alle våre produktlinjer og nyutviklede produkter blitt produsert i samsvar med RoHS.

RoHS direktiv

RoHS refererer til direktiv 2011/65/EU av europaparlament og rådet av 8. juni 2011 om begrensning av bruk av visse farlige stoffer elektrisk og elektronsk utstyr (omarbeiding).

Direktivet forbyr salg av nytt elektrisk og elektronisk utstyr som inneholder mer enn de tillatte nivåer av bly, kvikksølv, kadmium, seksverdig krom, PBB (polybromerte bifenyler) eller PBDE (polybromerte difenyleter).    

Målsettinger

Formålet med dette direktivet er å tilnærme seg de lover medlemsstatene har av restriksjoner på bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr. Samt for å bidra til å beskytte menneskers helse og miljømessig gjenvinning og deponerig av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr.