Login

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Register

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for your interest

You now have access to Spar plass i tavlen

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Spar plass i tavlen

Samtidig som du opprettholder en optimal temperatur i tavlen.

Vi har utviklet en design og teknologi som gjør det mulig å montere komponenter side-by-side i tavlen, samtidig som det opprettholdes en optimal temperatur i tavlen.

Utformingen av tavlen er utfordrende i seg selv, uten plassrestriksjoner.

Vi har derfor utviklet et design og en teknologi som gjør det mulig å montere komponenter side-by-side i tavlen, samtidig som man opprettholder en optimal omgivelsestemperatur for tavlen på inntil 55 C.

Det gir deg mer rom slik at du kan øke funksjonaliteten i tavler med samme størrelse.

Slanke tavlekomponenter optimaliserer plassen

Smart design resulterer i mindre varme og bedre systemer som gir plass til de funksjonene du trenger. Forbedret funksjonalitet, moderne tavlematerialer og funksjoner med flere kretser, reduserer antallet strømenheter og bidrar til mer plass.

 • Opptil 60 % lavere strømforbruk med H3DT Solid-state tidsrele (aktiv effekt) og side-by-side montering
 • Forbedret innebygd funksjonalitet frigjør tavleplass
 • Generell plassbesparelse og forbedret forventet produktlevetid
 • Kompakt design som er ledende innfor bransjen

Forbedret luftgjennomstrømning gjennom tavlen

Bruk av komponenter med samme høyde sikrer uhindret luftstrøm gjennom tavlen. På denne måten avgis varmen uten problemer.

Temperaturreduksjon inne i tavlen bidrar til:

 • økt produktpålitelighet
 • reduksjon i antall feil
 • lengre forventet produktlevetid

Gjør tavlen opptil 20 % mindre

Ved å bytte til lavere, standard komponenthøyder for alle kontrollenheter for fabrikkautomasjon (FA) blir det mulig å bruke standardisert kabling og komponentplassering, noe som bidrar til plassoptimalisering.

Vårt komplette nye utvalg av kompakte komponenter for tavler omfatter:

 • Elektromekaniske releer og solid state-releer
 • I/O-reléterminaler
 • Rekkeklemmer
 • Temperaturkontrollere
 • Timere
 • Målings- og overvåkningsreleer
 • Strømovervåkere og (avbruddsfrie) strømforsyninger

Bredden på noen av disse produktene er mindre enn 3.5mm.

Hvis du kombinerer med komponenter i tavlen som har redusert dybde, kan du gjøre tavlen opptil 20 % mindre sammenlignet med tradisjonelle komponenter. Side-by-side-montering er mulig for hver modell ettersom alle bruker mindre strøm, og derfor generer mindre varme.

Disse produktene tilbyr også funksjoner som LED-indikatorer for status, enkel kabling foran og Push-In Plus-terminaler. Alle disse funksjonene hjelper deg med å optimalisere tavleoppsett uten å påvirke forhold som brukervennlighet eller vedlikehold.

Nye strømforsyninger og UPS med redusert størrelse og vekt, samt lenger produktlevetid

Vi har utviklet nyskapende, kompakte og avbruddsfrie strømforsyninger (UPS) som bruker litium-ion batterier for å minimere komponentstørrelsen og vekten, samtidig som produktlevetiden forlenges.

Vanlige strømforsyninger  har blitt designet for å redusere plassbehovet med inntil 36 %, og er de minste på markedet.

Vi har også utviklet en ny push-in teknologi som reduserer tiden du bruker på kablingen med 60 %.

Vi har også utviklet en ny push-in-teknologi som reduserer tiden du bruker på kabling med 60%

På den måten kan du ha begge hendene fri når du jobber i tavlen.

Sjekk ut videoene våre!