Sysmac Studio

Funksjoner

Integrert utviklingsmiljø

Sysmac Studio er utviklet for å gi maskinutviklere komplett kontroll fra ett eneste miljø. Det integrerer konfigurering, programmering, simulering og overvåking i et enkelt grensesnitt. Dette avanserte verktøyet er den eneste programvaren som trengs til maskinautomasjonskontrolleren i NJ-serien og gir deg logikk, bevegelse og vision samlet på én plattform. De viktigste maskinvareproduktene inne i IDE er:

  • kontrollere i NJ/NX-serien
  • operatørpanel i NA-serien
  • I/O og sikkerhet i NX-serien
  • frekvensomformer i MX2-serien og RX-serien
  • visionsystem og -sensor i FH-serien og FQM-serien
  • GX network components
  • GX-nettverkskomponenter
  • E3 N-Smart-sensorer
  • målesensorer i ZW-serien
Andre verktøy for operatørpaneldesign og utvidet konfigurering av informasjonsnettverk følger også med i programvaren. Én programvare for å kontrollere og konfigurere hele maskinen med én tilkobling gir deg mulighet og effektivitet til å utvikle og skape som aldri før.

Standarder

inlineST.jpg

Overholde kjente standarder

Sysmac Studio samsvarer fullstendig med den åpne standarden IEC 61131-3, og gir deg et toppmoderne programmeringsmiljø basert på Ladder-diagrammet, Structured Text-programmeringsspråk og programorganiseringsenheter som omfatter programmer, funksjoner og funksjonsblokker. Det er dessuten angitt bevegelseskontrollinstruksjoner basert på PLCopen-standarder og et instruksjonssett som følger IEC-reglene. Med et kjent programmeringsmiljø blir læringskurven for ny programvare så å si eliminert, slik det går raskt å ta den i bruk.

Variabler

iorack.jpg

Programmering med variabler

Det er ikke nødvendig å lære seg det interne minnekartet til kontrolleren i NJ-serien. Sysmac Studio tilordner automatisk minne i prosessorenheten til variabler som du oppretter, slik at det legges til rette for raskere utvikling, og antall feil reduseres. Dette eliminerer også behovet for å vente på minneadressedefinisjoner for maskinvare før programvareutviklingen begynner. Maskinvare og programvare kan utformes uavhengig av hverandre og utvikles parallelt.

Enkelt

overview.jpg

Enkel betjening

Sysmac Studio legger så få begrensninger som mulig på designprosedyrene, slik at du kan begynne med en hvilken som helst del av systemet i utviklingsarbeidet. Designkonseptet har driftsprosedyrer som er enkle å forstå, med passende veiledninger som ikke forstyrrer arbeidsflyten. Dette sørger for brukervennlig drift av fleksibelt designarbeid, der feil i innstillinger og prosedyrer kan korrigeres umiddelbart eller utsettes til prosjektet skal avsluttes, så lenge de ikke fører til alvorlige uhell.

Feilsøking

simulation.jpg

Komplett feilsøking

Sysmac Studio har komplette funksjoner for feilsøking av sekvenskontroll, for eksempel endring av angitte verdier og endring av programmering online. Det har også feilsøkingsfunksjoner med simuleringer av bevegelseskontroll, for eksempel visning av resultatene i 2D eller 3D og spor på virtuelle enheter. Det nye verktøyet for 3D-simulering gir programmerere muligheten til å se den fysiske bevegelsen og maskinsekvensen som er det direkte resultatet av koden og konfigurasjonen de har valgt å implementere.

trace.jpg

For å simulere bevegelseskontroll på en nøyaktig måte gir Sysmac Studio instruksjoner for oppretting av virtuelle eksterne signaler, for eksempel positiv/negativ grensebryter, signal for hjemmenærhetssignal, inngangssignaler for ekstern lås og mellomstopp. Bevegelsesalarm og varselinstruksjoner kan implementeres og dessuten gi programmereren flere testmetoder for feilgjenoppretting. Den inkluderte funksjonen for datasporing gir også et høyt detaljnivå og viser et tidsdiagram parallelt med 2D- eller 3D-banemarkører. Simuleringsresultatene registreres i en datasporingsfil, slik at ytelsen kan undersøkes nærmere for å sikre riktig drift. Ved å kombinere simulering av 3D-bevegelse med prosessoremulering kan programmereren vurdere seg frem til riktig sekvensialisering, optimal banekontroll, minimal utførelsestid og andre viktige operasjoner. Dermed blir avstanden mellom maskinkonsept og -drift dramatisk redusert.

Sikkerhet

Maksimal sikkerhet

I Sysmac Studio er det standard med avanserte funksjoner som beskytter investeringen din og sikrer maskinen. Det er spesielt viktig å forhindre drifts- og tilkoblingsfeil og tyveri, både i store og små prosjekter. Funksjoner som bekreftelse av kontrollernavn og serie-ID-er, administratortilgangsrettigheter og skrivebeskyttelse for kontrolleren beskytter maskinen under autentisering av brukerprogramkjøring, og passordbeskyttelse for prosjektfiler beskytter åndsverk under utvikling. Med 32-sifret sikkerhetspassord er systemet alltid sikkert.

Oppgavekontroll

Oppgavekontroll

Oppgavebehandling er en funksjon i både kontrolleren i NJ-serien og i Sysmac Studio, og sikrer at kontrollsystemet fungerer som planlagt. Oppgavesystemet som brukes av kontrollere i NJ-serien, brukes til å tilordne en utførelsestilstand og utførelsesrekkefølge for en serie prosesser, for eksempel I/O-oppdatering og brukerprogramkjøring. Dette nye kontrollnivået gjør det mulig for en programmerer å velge hvordan prosessoren fungerer under driftstid for å garantere konsekvent, rask drift i maskinens levetid. Sysmac Studio sørger for klare og tydelige justeringer for oppgaveinnstillingene, og kraftige ytelsesevalueringsverktøy. Bare gyldige alternativer vises for oppgavevalg, slik at brukeren veiledes frem til en riktig konfigurasjon. Når en konfigurasjon er valgt, kan programtimingen overvåkes for å sikre optimal drift. Overvåkingsfunksjonen for oppgaveutførelsestid kan brukes sammen med simulatoren for å vise kjøretider før nedlasting til den fysiske kontrolleren. Disse nye programvareverktøyene gjør det mulig for brukeren å forutsi driften av maskinen før implementering i stedet for å komme med respons på atferd under igangkjøring.

Spesifikasjoner & Bestillingsinfo

Ordering information

Automation software

Please purchase a DVD and licenses the first time you purchase the Sysmac Studio. DVDs and licenses are available individually. The license does not include the DVD.

Product

Specifications

Order code

Description

Number of licenses

Media

Sysmac Studio Standard Edition Ver. 1. ⬜⬜

The Sysmac Studio provides an integrated development environment to set up, program, debug and maintain NX/NJ series controllers, other machine automation controllers, EtherCAT slaves and HMI.

 

Sysmac Studio runs on the following OS:

Windows XP (Service Pack 3 or higher, 32-bit version)1
Windows Vista (32-bit version)1
Windows 7 (32-bit/64-bit version)
Windows 8 (32-bit/64-bit version)
Windows 8.1 (32-bit/64-bit version)
Windows 10 (32-bit/64-bit version)

− (Media only)

DVD2

SYSMAC-SE200D

1 license

SYSMAC-SE201L

3 licenses

SYSMAC-SE203L

10 licenses

SYSMAC-SE210L

30 licenses

SYSMAC-SE230L

50 licenses

SYSMAC-SE250L

Sysmac Studio Vision Edition Ver. 1. ⬜⬜ 3 , 4

Sysmac Studio Vision Edition is a limited license that provides selected functions required for FQ-M and FH series vision sensor settings.

1 license

SYSMAC-VE001L

Sysmac Studio Measurement Sensor

Edition Ver. 1. ⬜⬜ 4 , 5

Sysmac Studio Measurement Sensor Edition is a limited license that provides selected functions required for ZW-series displacement sensor settings

1 license

SYSMAC-ME001L

3 licenses

SYSMAC-ME003L

Sysmac Studio NX I/O Edition Ver. 1. ⬜⬜ 4 , 6

Sysmac Studio NX I/O Edition is a limited license that provides selected functions required for EtherNet/IP coupler settings.

1 license

SYSMAC-NE001L

Sysmac Studio HMI Edition4 ,7

Sysmac Studio HMI Edition is a limited license that provides selected functions required for NA-series PTs settings.

1 license

SYSMAC-HE001L

Sysmac Studio Robot Additional Option4

Sysmac Studio Robot Additional Option is a limited license to enable the Vision & Robot integrated simulation.

1 license

SYSMAC-RA401L

Note: Site licenses are available for users who will run Sysmac Studio on multiple computers. Ask your OMRON sales representative for details.

Components

DVD (SYSMAC-SE200D)

Components

Details

Introduction

An introduction about components, installation/uninstallation, user registration and auto update of the Sysmac Studio is provided

Setup disk (DVD-ROM)

1

License (SYSMAC-SE2 ⬜⬜ L/VE0 ⬜⬜ L/ME0 ⬜⬜ L/NE0 ⬜⬜ L/HE0 ⬜⬜ L/RA4 ⬜⬜ L)

Components

Details

License agreement

The license agreement gives the usage conditions and warranty for the Sysmac Studio

License card

A model number, version, license number and number of licenses are described

User registration card

Two cards are contained. One is for users in Japan and the other is for users in other countries

Included support software

DVD media of Sysmac Studio includes the following support software:

Included support software

Outline

CX-Designer

Ver. 3. ⬜⬜

The CX-Designer is used to create screens for NS-series PTs

CX-Integrator

Ver. 2. ⬜⬜

The CX-Integrator is used to set up FA networks

CX-Protocol

Ver. 1. ⬜⬜

The CX-Protocol is used for protocol macros for serial communications units

Network Configurator

Ver. 3. ⬜⬜

The Network Configurator is used for tag data links on the built-in EtherNet/IP port

SECS/GEM Configurator8

Ver. 1. ⬜⬜

The SECS/GEM Configurator is used for SECS/GEM settings.


1. Not Supported by Sysmac Studio 1.17 or higher.
2. The same media is used for both the Standard Edition and the Vision Edition.
3. With the Vision Edition, you can use only the setup functions for FQ-M and FH series vision sensors.
4. This product is a license only. You need the Sysmac Studio Standard Edition DVD media to install it.
5. With the Measurement Sensor Edition, you can use only the setup functions for ZW-series displacement sensors.
6. With the NX I/O Edition, you can use only the setup functions for EtherNet/IP coupler.
7. With the HMI Edition, you can use only the setup functions for NA-series PTs.
8. Please, purchase the required number of SECS/GEM Configurator licenses.
1. Not Supported by Sysmac Studio 1.17 or higher.
2. The same media is used for both the Standard Edition and the Vision Edition.
3. With the Vision Edition, you can use only the setup functions for FQ-M and FH series vision sensors.
4. This product is a license only. You need the Sysmac Studio Standard Edition DVD media to install it.
5. With the Measurement Sensor Edition, you can use only the setup functions for ZW-series displacement sensors.
6. With the NX I/O Edition, you can use only the setup functions for EtherNet/IP coupler.
7. With the HMI Edition, you can use only the setup functions for NA-series PTs.
8. Please, purchase the required number of SECS/GEM Configurator licenses.
Sysmac Library

Sysmac Bibliotek

Sysmac biblioteket er et nytt tillegg til Sysmac Studios allerede integrerte utviklingsmiljø. Dette gratis elektroniske programvarebiblioteket gjør at lisensierte Sysmac Studiobrukere kan laste ned grundig testede funksjoner/funksjonsblokker for flere bruksområder i ulike bransjer. Biblioteket er beregnet til å brukes med automasjonskontrollerne i både NX7- og NJ5/NJ3/NJ1 serien. Denne gratis ressursen vil redusere programmeringstiden og fokusere på å øke effektiviteten til hele systemet. Pass på å sjekke nedlastingskoblingen til Sysmac biblioteket med jevne mellomrom for nye moduler.

Last ned Sysmac biblioteket.

Nedlastninger

Brosjyre

Vis alle brosjyre

Kataloger

Vis alle kataloger

Datablad

Vis alle datablad

Manualer

Vis alle manualer

Programvareverktøy

download

Sysmac Studio TRIAL Programvare

en ZIP 1,9 GB
o

Vennligst eller få direkte tilgang til å laste ned dette dokumentet

Vis alle programvareverktøy

Har du et spørsmål?

Vi er klare til å hjelpe.

Kontakt oss

Abonner på produktoppdateringer

Nyhetsbrev om produkter, løsninger og tjenester, direkte i innboksen.

Takk for at du abonnerer på Omrons eNews. Du vil snart motta en e-post fra oss. Denne e-posten inneholder en link som aktiverer ditt abonnement. Denne metoden brukes på grunn av juridiske årsaker og til å se til at ingen kan misbruke din e-postadresse.

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Produktdokumentasjon

Last ned dataark, håndbøker og brosjyrer.

Bla gjennom nedlastingssenter

Opplæringskurs

Få opplæring fra våre beste ingeniører. Fra nybegynner til avansert nivå.

Vis opplæringskurs