Rapporter om serialisering og sporbarhet

EU_QRCode_420x240.jpg

Kontrollsystemer for produktsporbarhet

Finn ut hvordan kontrollsystemer med farmasøytiske programpakker kan integrere serialiserte koder i ERP-systemer. Og hvordan alle andre kontrolloppgaver kan konfigureres i ett system som er tilgjengelig via ett grensesnitt.

les mer