Login

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Register

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Thank you for your interest

You now have access to Webinar Differences between SCARA and 6-axis robots

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Begivenheter

Webinar Differences between SCARA and 6-axis robots

Dato(er)
Available seats 100

I dette webinar vil vi snakke om hvordan en SCARA robot er i forhold til en tradisjonell 6-akset robot. Vi ser på virkemåten, ytelsen og applikasjoner hvor denne type robot kan være en god om ikke mer egnet robot enn en tradisjonell 6-aksen industrirobot.

Vi vil gå igjennom følgende:

  • SCARA robotens oppbygging

  • Pro’s and Con’s

  • Ytelser, arbeidsområde og arbeidsykluser

  • Prissammenligning

Vel møtt.